زمین copy - اپلیکیشن ایران زمین

  این اپلیکیشن برای بنگاه املاک طراحی و ساخته گردیده است که امکان ثبت ملک با جزئیات و تصویر و... می باشد و دارای امکان جستجو بر اساس قیمت، مکان،... می باشد.